Activiteiten kunnen blijven doen

In mijn werk als begeleider van mensen met geheugenproblemen en hun naasten, merk ik hoe belangrijk het is om de activiteiten die men voorheen samen deed, nog zoveel mogelijk kan blijven doen. Door ondersteuning te geven, blijkt dat samen genieten van het leven en elkaar nog heel goed mogelijk is. In de wekelijkse uitjes en activiteiten die ik organiseer, zie ik hen weer opbloeien. De kwaliteit van leven neemt toe en hun gevoel van eigenwaarde stijgt.

Graag op vakantie!

Verscheidenen malen kom ik tegen dat ‘op vakantie gaan’ een activiteit is waar men met plezier aan terug denkt. Alleen, met het oog op mogelijk falen, besluit men vaak om dit niet meer te doen. Dit is jammer, gezien het positieve effect dat een fijne vakantie doorgaans heeft op het welbevinden van mensen. Juist voor mensen met geheugenproblemen, en zeker ook voor hun naasten, kan het een verademing zijn om even helemaal uit de dagelijkse beslommeringen te zijn. Om het gevoel van onvermogen, dat geheugenproblematiek vaak met zich meebrengt, te kunnen laten voor wat het is. In plaats daarvan ruimte te hebben om te kunnen genieten van het moment en van elkaar.

Van idee naar mogelijkheid

Het blijkt niet makkelijk te zijn om een in mijn ogen optimale locatie, organisatie of vereniging te vinden die dit mogelijk zou kunnen maken.
Ik besluit daarom om het zelf te organiseren. Een inventarisatie van wensen en mogelijkheden bij mensen met geheugenproblemen en hun naasten volgt. Gesprekken met collega’s scherpen de plannen aan. Diverse locaties worden bezocht. Uiteindelijk ben ik tot deze zevendaagse groepsvakantie op Texel gekomen. Een vakantie van zeven dagen lijkt veel, maar voor ‘de rust & het genieten’ blijkt dit ideaal te zijn.

Uit ervaring weet ik dat mensen met geheugenproblemen vaak intens van alles om hen heen kunnen genieten. Door tijdens deze vakantie ‘gebruik te maken’ van de aanwezigheid van hun naaste, is er altijd een veilig baken in de buurt. Als gevolg hiervan zal men minder snel last hebben van desoriëntatie en zich in de basis veilig weten. De keuze voor een rustige, overzichtelijke, huislijke locatie is voor hen essentieel. Om het overzichtelijk en herkenbaar te houden zal de groep maximaal uit vijf andere gasten en drie begeleiders bestaan.

Ruimte voor ontspanning

Voor iemand die dagelijks de zorg voor zijn/haar naaste heeft is het belangrijk ruimte te hebben om te ontspannen en nieuwe energie op te doen.

De vorm van een groepsvakantie biedt deze ruimte. De zorg wordt gedeeld. De ontmoeting met anderen zorgt voor nieuwe gesprekstof, andere inzichten en voor steun en herkenning. Over eten, drinken, uitstapjes of activiteiten hoeft men nu even niet na te denken. Eventuele assistentie bij de persoonlijke verzorging van de naaste kan uit handen worden gegeven.

Desgewenst kan men na de derde dag, in overleg, enkele uren alleen op stap gaan. De groep heeft dan inmiddels genoeg positieve indruk bij de naaste achtergelaten, dat dit in de meeste gevallen mogelijk is.

Kennismakingsgesprek

Voorafgaand aan de vakantie zal een kennismakingsgesprek plaats vinden. Hierbij zullen de wensen en het interessegebied worden geïnventariseerd. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Ambitie

Voor zowel de persoon met geheugenproblemen als voor zijn of haar naaste is het onze ambitie er voor te zorgen dat beiden na afloop kunnen terugkijken op een dierbare beleving.